جای تو خالیست

برگ یخ زده

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست  گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست  آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک  جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست  این قافله از قافله سالار خراب است  اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست  تا آینه رفتم که بگیرم خبر […]
کانال تلگرامی عاشقانه ها