سراب رد پای تو

سراب رد پای تو

سراب رد پای تو، کجای جاده پیدا شد کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم که هر شب هرم دستاتو به آغوشم بدهکارم تو با دلتنگیای من، تو با این جاده همدستی تظاهر کن ازم دوری، تظاهر می کنم هستی تو آهنگ سکوت تو به […]
کانال تلگرامی عاشقانه ها