پس کجا جویم تو را

چارتار - آدینه

می‌گدازد سینه‌ی من سینه‌ام آیینه‌ی من پس کجا جویم تو را … من که سرتاسر خموشم مستِ بی‌اندازه نوشم پس کجا جویم تو را  من که شیدا شدنم .. محو پیدا شدنم عابری گم شده در کوی رها شدنم من که سرتاسر خموشم مستِ بی‌اندازه نوشم پس کجا جویم تو را من به خوابی که […]
کانال تلگرامی عاشقانه ها