حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان قیمت نفت را 71 دلار کرد