حرکت مردمی برای صلح: در مهترلام به حمایت از صلح راهپیمایی می‌کنیم